Tevfik Seyf

Tevfik Seyf

Suudi yazar ve düşünür

Writer Articles

Meçhul filozof Bernard Williams

Bir süre önce modern İngiliz filozofu Bernard Williams ile tanıştım ve  kitapları, çalışmaları

​Geleneksel ve çağdaş akıl

Dini bilgi ve hükümlere kaynaklık etme bakımından aklın işlevini inkâr edenler, bu tutumlarını bir k

​Dini hükümlerin kaynaklığı bakımından ‘akıl’

Geçtiğimiz üç hafta boyunca, aklın dindeki rolü etrafında yapılan pek çok tartışmayı gözden geçirdim

Akıl, hayatımızdan nasıl çıktı?

Dini hareket içerisindeki bazı aktivistlerin 15 Mart’ta El-Nur Camii saldırısının ardından Müslüman

Kuveyt’ten Yeni Zelanda’ya: Bunlar benim çocuklarım...

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, içinde bulunduğumuz mart ayının ortalarında gerçekleşen Chris

Dünün ve günümüzün mantığı

Bu günlerde İslam dininin ana kaynakları hakkındaki artan tartışma, geleneksel literatürde kabul gör

Yeni ve eski çizgi

Çağdaş İslam düşüncesinde reformist yaklaşım sergileyenlerin çoğunun Hz.

Toplumsal bir fenomen olarak ideolojik dini söylem

Bu makalenin amacı, din ile dini fenomen arasındaki, yani şahsi inanç ile toplumsal gelenek arasında

Dinsel söylemin yükselişi son anlarını mı yaşıyor?

Karşı karşıya kaldıkları eleştirilerin çokluğundan ve toplum içerisinde kaybettikleri alanın büyüklü

Ekonomik faaliyeti inovasyon üreten bir araca dönüştürmek

Kalkınma konusunda araştırma yapanların büyük çoğunluğu kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma kavramın

​Uzmanlık konusu olarak dini bilgi

Endülüslü filozof Ebu Velid İbn Rüşd (1126-1198) şeriat ilimleri ile paralel ilimler arasındaki etki

Fıkıh ilminde özgürlük... Kavram sorunu

Geçtiğimiz haftaki makalem etrafındaki tartışmalar, kavramların, terminolojinin ve hatta kelimelerin

​Fıkıh alimlerine göre 'Özgürlük'

İlk bakışta insan; özgürlüğün tek karşıtının doğrudan baskı olduğunu zanneder. Diğer bir deyişle in

Hata yapanlar grubu

Kendisinin hiç hata işlememiş masum birisi olduğunu iddia eden birisini hiç görmedim.

​Senin isteklerinle toplumun istekleri çakışırsa...

Çağdaş Amerikalı felsefeci Thomas Nagel, politik felsefenin temel sorularından birinin şu olduğuna i

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya