Halid Kıştini

Halid Kıştini

Iraklı gazeteci - yazar

Writer Articles

Siyaset ve felsefe arasında

Düşünürlerin felsefe, bilim ve sosyoloji kitaplarına dalıp parti işleri ve siyaset bataklığına sapla

İstihbarat anekdotları

Irak’ta General Abdulkerim Kasım devrimi döneminde Iraklıların akıllarına, ‘İngilizler, devrimci hük

​İlk sosyolog

ABD’deki Teksas Üniversitesi Rektörü 1970’li yıllarda, sosyal bilimler alanında doktorasını tamamlay

Sandalyeler için rekabet etmek

Sandalye; sıradan bir evin, eski bir kulübenin, yönetim sarayının ve karar merkezlerindeki kurumlard

Kral Birinci Faysal

Hiç şüphesiz Irak Kralı Birinci Faysal, genelde Arap meseleleri, özelde ise Suriye ve Irak’ın bağıms

Politikacılar ve gazeteciler

Zaman zaman Politikacılar ile gazeteciler arasında kopan patırtıyı duymaya alıştık. Editörler yetki

Acıları ve özlemleri ile Hafız İbrahim

Kader ve yoksulluk Nil şairi Hafız İbrahim’i Sudan’a savursa da O, dostları ile ilişkilerine önem ve

Atasözü türetmek

İnsanlar arasında atasözü türetmenin en kolay ve yaygın olan yöntemi, bir şiirin bir dizesini, mısra

​Çocuk ve aile otoritesi

Davranışımız ve kavramlarımızın çoğu gücünü aile ilişkilerimizden almaktadır.

Evlilikle ilgili edebi literatür

Evlilik konusu, bilhassa kendisinde önemli bir rol oynayan nasip ve şans bağlamında hikayeler, şarkı

​Kellik ve saçkıran hastalığı

Arapların, saçlara ve bu saçların kaderine olan ilgisini nasıl açıklayabileceğimi bilemiyorum.

Ben değil bilgisayar yaptı!

Birkaç yıl önce, yazdığım bir şey bazı okuyucuları rahatsız etti.

Bağdat Yahudileri

Irak Musevileri, Bağdat halkının büyük bir kesimini oluşturuyordu.

Makineleşme süreci

Toplumdaki makineleşme yani makinelerin yaşama egemen olması, Ortadoğu’da modern ve gelişmiş yaşamın

Aşk ilacı

Birkaç yıl önce Amerikalı bir bilim adamı, aşkın ilacını, feromonun aşk ve sevgideki rolünü keşfetmi

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya