Bülent Şahin Erdeğer

Bülent Şahin Erdeğer

Writer Articles

Ortadoğu'nun afyonu: Mehdicilik ideolojisi

İran rejiminin resmi ideolojisi, İmam Humeyni’nin “İslam Fıkhında Devlet” kitabında teorize edilmişt

Şahrur'un ardından: Kur'an kelimelerinin anlam evreni

Geçtiğimiz hafta vefat eden Suriyeli mühendis Dr.

Tahran ve Şam rejimleri üzerine şehir efsanelerinin çöküşü...

1979 İran Devrimi 20’nci yüzyılın en önemli tarihî olaylarından biriydi.

Hizbullah, mafya devleti ve bukalemun stratejisi

Lübnan Hizbullah hareketi ilk kurulduğu günlerde uluslararası camiada çok dikkat çekmeyen ve muhteme

Dikey hiyerarşilerden kurtulmak için…

En azından son 150 yıldır şekillenen “ulus devlet”ler dünya sisteminin yapıtaşlarını oluşturdular.

Arap dünyasına 'Bahar' ikinci kez uğrarken...

Sömürgecilik döneminin sona ermesinden sonra işbirlikçi rejimlerin örtük sömürgeciliği devreye sokul

Tahakküm karşısında Müslüman zihin

Bosna’da 1991 yılında soykırım yapılıyordu.

Greta: Projeler, şeytanlar ve ideolojik acziyet

Dünya genelinde yaygın olan Ortadoğu’da özellikle de Türkiye’de hemen her kesimi zehirlemiş bulunan

İslam-cılık olur mu?

Sosyal Bilimlerde özellikle de siyaset biliminde toplumsal siyasal düşünce akımları için isimlendirm

FETÖ ve İslami kesim: Özeleştiri yokluğu, pragmatik maskeler

“İslami camia”da özeleştiri kültürünün gelişmediğini görmek o camiadan yetişen biri olarak maalesef

Tarikat ve Cemaatler sorununda 3. yol mümkün mü?

Türkiye sosyolojisinde önemli bir faktör olan dini cemaat ve yapılanmalar aynı zamanda siyasete olan

'Hadisler' Rivayetçi resmi ideolojiden özgürleşirken...

Sünnet, Hadis ve Rivayet kavramlarının Emeviler döneminden itibaren ideolojik bir operasyon sonucu k

Gelenek: İnsanlığın ortak hafızası

İnsanlık tarihi aslında anlama ve anlaşma yani iletişim ilişkileri tarihidir diyebiliriz.

Malcolm Little’dan Malik el Şahbaz’a ‘şehit’ten bugüne dersler

Malcolm kardeş hayatı, mücadelesi ve şehadetiyle dönemimizde yaşanan pek çok hastalığın teşhisinde b

Beyhude düşman: Toplumsal gerçeklik

Kaos teorisinin sosyolojik boyutunu anlamak gündem değerlendirmesinde de daha hikmetli, ferasetli so

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya