Doç. Dr. Ahmet Abay

Doç. Dr. Ahmet Abay

Akademisyen

Writer Articles

​Ne dem baki ne gam baki

Dem ve gam kelimeleri arasında sıkı bir ilişki vardır.

Bağlanma, inanç ve güven

Emniyet içinde olma duygusu insanın hayatında önemli bir husustur.

Rububiyet ve istikamet (2)

Bir önceki yazımızda “rububiyet ve istikamet”in ne anlama geldiği ve neden doğru bir şekilde gerçekl

Rububiyet ve istikamet (ı)

Rubibiyet-istikamet ilişkisini doğru anlayıp gereğini yerine getirebilmek için öncelikle bu kelimele

Bu öfke ve kin neden?

Bu öfke ve kin neden? Âlemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere ümmet olma iddiasında iken M

Hayat ve konuşma

Hayat insanların birbirleriyle konuşmalarından ibarettir dense abartmış olmayız kanaatimce.

Kalplerin yumuşama zamanı gelmedi mi?

Son zamanlarda yaşanan bazı hadiseler ve bunlara karşı takınılan bazı tavırlar, uzun zamandır yazmay

Kendine âşık olmak (Self-love)

Daha önce kaleme aldığımız iki yazıda İslam medeniyetinin kurucu değerlerinden bir kısmına dikkat çe

Yesrib'i Medine'ye dönüştüren değerler (2)

Bir önceki yazımızda medeniyeti oluşturan temel değerlerden “iman etmek” ve “başkalarını sevmek” hus

Yesrib'i Medine’ye dönüştüren değerler (1)

Yesrib, kendi halinde bir kasaba iken İslam Medeniyetinin temellerinin atıldığı bir Şehre/Medine’ye

Gökyüzüne bakmak

“Gökyüzüne çok sık bakalım, ne varsa orada var” diyordu rahmetli Nuri Pakdil. Peki, neden gökyüzüne

Binalar ve şahsiyetler

Geçenlerde bir yazı okurken “binaların inşasına inanırlar ama şahsiyetlerin inşasına inanmazlar” ifa

Kitap, Mizan ve Adalet

Allah Teâla bütün peygamberlere kitap vermiştir.

Adalet ve iman

Bu yazıyla birlikte “adalet” kavramını farklı boyutlarıyla gündeme taşıyacak bir dizi yazı yazmayı p

Kargalar ve bülbüller

Hepimizin malumu olduğu üzere karga ve bülbül daha çok seslerinin çirkinliği ve güzelliği üzerinden

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya