Abdulaziz Tantik

Abdulaziz Tantik

Writer Articles

Bilim, felsefe ve akıl… 'Modernliğin doğuşu'

Modernlik, başından itibaren meseleyi açıklığa kavuşturmak ve nicelleştirme adına indirgeme yapmakta

​Bir form olarak düşünce

Düşünce, insan ile bütünleşik bir ikiz gibidir… Düşünce, insanı varlık hiyerarşisinde tepeye koyan

Aklın, kalbin ve ruhun acı çekmesi…

Acı çekmek, bir şeyin sende bıraktığı derin izin dışa vurumudur.

Düşüncede anlam ve tanım…

Her düşünce bir insan tanımı ile kurulur.

Güncel düşünsel tartışmalar…

Güncel olarak tartışılan meseleleri ele almak ve onlar üzerine bir şeyler söylemek elzem hale geldi.

Düşüncede mutlaklık ve dogma…

Düşünce kendi mekanik işleyişini sürdürmek için mutlak ile bir ilişkiyi geliştirmeli ve ona bakışını

Düşüncede ideal ve realite…

Düşünce, ideal üzerinden farkı ve kendi dinamizmini oluşturur.

Düşüncede fark…

Bir düşünceyi diğer bir düşünceden ayrıştıran şey farkıdır.

Düşünce dinamiğinde sabit ve değişken…

Her kavramın kendi doğası gereği taşıdığı bir anlam olmakla birlikte kullanıma dâhil edildiği çerçev

Düşüncede oluş serüveni…

Düşünceyi kalın çizgilerle belirleyerek var kıldığımızda donukluğunu da beraberinde taşıma sorumlulu

Düşüncede uyum ve bütünlük…

Bir düşüncede uyum ve bütünlük o düşüncenin sağlıklı oluşunu ve gerçekçi bir yapıya sahip oluşunu ga

İnsan: Nisyan ve ünsiyet arasında

İnsanın temel özellikleri arasında sayılacak olan en önemli iki hasleti unutkanlık ve yakınlık kurma

Düşüncede somutluk arayışı…

Somutluk arayışı insanın ontolojik güvenlik arayışına denk bir arayışa tekabül eder.

Düşüncenin ufku: Dinamik ve sonsuzluğa talip…

Bir düşünce, ufkunun genişliği ve erimi ile farkını ortaya koyabilir.

Ramazan ayı: Ruhun uyanışı…

Gündelik hayatın gidişatı içinde farkındalığı yitirerek yaşam sürdüren insanın kendini fark etmesi v

Pages

Editörün Seçimi

Multimedya