Rakka ve Deyr-i Zor’da kadınlar siyasete katılıyor

Rakka ve Deyr-i Zor’da kadınlar siyasete katılıyor

Çarşamba, 22 Ocak, 2020 - 10:00
Rakka/Kemal Şeyho

Rusya ve ABD için uluslararası anlayış tiyatrosu alanına dönüşen ve rejim yanlısı sınır muhafızlarının batı ve güneydeki alanlara konuşlanmasının ardından Suriye’nin kuzeyinde yer alan Rakka şehrindeki yerel sivil toplum kuruluşları (STK), kadınları, politik ve sivil yaşama dahil etmek amacıyla ‘Biz Halkız’ kampanyası başlattı.

Kampanyadan sorumlu kimseler, özellikle bu bölgelerdeki kadınların güçlendirilmesi, farkındalık yaratılması ve rehabilitasyon gibi bir çok konu üzerinde çalışmalar yürüterek, kadınları topluma entegre etmeyi ve radikal fikirlerden kurtarmayı amaçlıyor. Terör örgütü DEAŞ, 2014 ila 2017 yılları arasında Rakka’yı işgal etmişti.

Geçtiğimiz Ekim ayında bölgedeki aktivistler ve STK’lar, Rakka ve çevresindeki savaşın bıraktığı moloz ve enkaz yığınlarının arasında bir kampanya başlattı. Etkinlikler, eğitim atölyeleri, sokak duvarlarına grafik çizme gibi farklı bir takım çalışma alanlarını da kapsıyor.

Bedayaa Derneği Direktörü Lamia Süleyman, kadınların siyasi rolü ve kamusal yaşamdaki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süleyman, son yıllarda kadınların, yerlerinden edilme, onurlarını ve akrabalarını kaybetme gibi bazı önemli sorunla karşılaştığına işaret etti. Kadınların son yıllarda siyasetteki etki alanlarında gözle görülen değişime de değinen Süleyman, Suriye’nin kuzey ve doğusundaki Kürt özyönetimindeki resmi departmanlara, konseylere ve yerel komitelere kadınların atandığına dikkati çekti. Katılım sembolik olduğuna dikkati çeken Lamia, kadınların kamusal hayatta daha büyük bir rol oynaması için bu durumun geçici bir aşama olduğunu söyledi.

Rakka ve Deyr-i Zor’da faaliyet gösteren yerel şehir kuruluşları, bu yılın başında başlatılan ‘Biz Halkız’ inisiyatifini destekleyen bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriyeli kadınların, Suriyeli karar alma merkezleri ve uluslararası kuruluşlarda aktif katılımının desteklendiği belirtildi. Açıklama yapan bu kuruluşlar, aktivistlerin, sivil ve insani çalışanların, çatışmanın her alanında korunmasını sağlama talebinde bulunarak, bu kişilerin karmaşık ve istisnai koşullarda çalıştıklarını bildirdi.

Süleyman, sivil toplum alanında çalışan ve kampanyaya katılan kadınların siyasete katılımın sembolik olduğuna atıfta bulunarak, bazı olumlu noktalar olmasına rağmen, kadınların karar alma süreçlerine gerçek katılımının formüle edilebileceğini söyledi. Kadınlar, toplumun en önemli meselelerinde, yerel toplum ile ilgili karar vermeye katkı sağlama konusunda eğitiliyor.

Aktivistler ve kampanyayı başlatan kişiler, sosyal medyada açtıkları hashtag ile kampanyayı genişletiyor. Suriyeliler, paylaştıkları fotoğraflar ve açıklamalar ile kampanyaya destek veriyor.

Kampanyaya katılanlardan Aliya Ahmed, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel katılımın sağlanması konusunu dikkate alarak, kadın haklarının anayasaya dahil edilmesine değindi. En önemli talepleri arasında savaş suçları için hesap verilebilirlik, ayrımcılık yapmadan toplumun her kesimi ve hükümet yelpazesine adil katılım sağlamak olduğuna değinen Ahmed, bahsedilen konuların uygulanmasından zorluklardan birinin, kadınların klişeleşmiş bakış açısı etrafından dönme olduğunu vurguladı. İnsanlar arasında radikal düşüncenin yarattığı duruma değinen Ahmed,  kadınların, kadınlara karşı tutumunun yetenek ve potansiyellere duyulan güven eksikliği ve genel iklimden etkilendiğini söyledi.

Yerel kuruluşlar, uluslararası toplumu, Suriye’nin kuzeyinde yer alan ve binaların yüzde 80’inin enkaz olduğu Rakka’yı desteklemekten vazgeçmeme çağrısında bulundu. Siviller Platformu Kadın Forumu Koordinatörü Hala el-Ali, kadınların kamusal yaşama katılımın çekingen olduğunu söyleyerek, bunun sebebini savaş ve geleneğe bağlı koşullara bağladı. Ali açıklamasında, kadınların isteksizliğinin sebebini, özgüven ve karar verme eksikliğinin yanı sıra erkekler tarafından teşvik edilmeme sorunu olduğunu söyledi.

Kampanyadaki aktivistler, siyasi süreç ve anayasanın hazırlanmasının toplumun rolü ve tüm grupların siyasi yaşama katılımı kadar önemli olmadığını düşünüyor. Suriye’deki istikrarsızlık, yönetimin değiştirilmesi toplumsal yapıyı karmaşık hala getirdi. Toplumsal karmaşıklık, hali hazırda kadınlar üzerinde daha etkili oluyor.

Uzun bir savaşın ardından bölgenin gerçekliğini değiştirmek isteyen yerel kuruluşlar, Rakka ve Deyr-i Zor’daki yaşam için çaba sarf ediyor. Deyr-i Zor’daki sivil aktivistlerden biri,  kadınların kampanyaya katılımı için uygun ortamın bulunmasının önemli zorluklar arasında olduğunu söyleyerek, kadınları siyasi okuryazarlığı için politik eğitim programlarının eksikliğine de değindi.


Editörün Seçimi

Multimedya