Tunuslu kadın gazetecilerin yüzde 80'i tacize maruz kalıyor

Tunuslu kadın gazetecilerin yüzde 80'i tacize maruz kalıyor

Salı, 26 Kasım, 2019 - 06:30
Tunus Gazeteciler Ulusal Birliği, kadın gazetecilerin karşılaştığı zorlukları gözler önüne serdi (Getty)
İstanbul/Şarku'l Avsat
Hamadi Mimari

Tunus Gazeteciler Ulusal Birliği (SNJT) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu’nun (IFJ) gerçekleştirdiği “Tunuslu Kadın Gazeteciler Arasındaki Taciz” konulu çalışma, kadın gazetecilerin yüzde 80'inin mesleki hayatlarında en az bir kere tacize uğradığı ortaya çıkardı.

Açıklama, SNJT Yönetim Ofisi üyesi Fevziye el-Gaylufi tarafından, “Sosyal Çeşitliliğe Duyarlı bir Gazetecilik Yaklaşımı İçin” başlıklı toplantıda yapıldı. Söz konusu toplantıda başta kadınların karşılaştıkları sıkıntılar ve düşük maaşlar olmak üzere sektördeki zor şartlar gündeme getirildi. SNJT’nin merkez binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda gazeteci ve uzman katıldı.

Kadın gazetecilerin maaşları düşük

Gaylufi, Independent’a yaptığı açıklamada SNJT’deki kadın gazetecilerin yüzde 20’sinin mesleğini hassas şartlar altında yürüttüğünü belirtti. Yine aynı kesimin aylık 700 dinardan (yaklaşık 260 dolar) az maaş aldığına değinen Gaylufi, bu duruma acilen bir çözüm bulma çağrısında bulundu. Tunus'ta karar alma pozisyonlarına ulaşan kadın gazetecilerin oranının ise yüzde 10’u geçmediğine dikkat çekti.

Araştırmanın yaklaşık 850 kadın gazeteciyi kapsadığını belirten Gaylufi, SNJT’nin taciz mağdurlarını dinleme birimi oluşturacağı bilgisini verdi.

Taciz ve işsizlik

Gazeteci Havle Bukrim tarafından gerçekleştirilen ve 120 gazeteciyi kapsayan diğer bir çalışma da Tunus'taki kadın gazeteciler arasında işsizliğin sebeplerinin başında taciz olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu çalışma, özel veya devlete ait olmak üzere çeşitli radyolarda çalışan 40 kadın gazeteciden 27’sinin işyerinde birden çok kez tacize uğradığını gözler önüne serdi.

Çalışmada tacizcilerin özelikle dijital basın veya radyo sektöründeki yöneticiler arasından çıktığı ve bu kişilerin mağdurların herhangi bir talepte bulunmaları halinde baskı yaparak sıkıştırdıkları belirtildi.

Tacize uğrayan kadınların yüzde 25’inin bu duruma karşı koyduğu için tehditler aldığı da çalışmada verilen bilgiler arasındaydı.

Tunus’taki birçok medya kuruluşu, içinde bulundukları maddi sıkıntılar sebebiyle kadın gazetecileri bu sektörde çalışmaya devam edebilmeleri için ilkelerinden taviz vermeye zorluyor.

Tunus anayasası, tacizi yasaklıyor

Gazetecilik seçkin bir sektör olmasına rağmen maalesef bu durumun sektörde yaygın olduğu belirtiliyor. Tunus anayasasında kadına yönelik işlenen suçlar konusunda yasalar mevcut. Tunus anayasasının 2017 tarihli 17’inci kısmının 58’inci maddesinde şu ibare yer alıyor:

“Kamusal alanda kadına taciz yapmayı kasteden ya da herhangi bir şekilde kadının onuruna, saygınlığına ve hayatına zarar vermeye meyleden herkes 500 dinardan (yaklaşık 185 dolar) bin dinara (yaklaşık 370 dolar) kadar para cezasına çarptırılır.”

Tunuslu birçok kadın örgütü tarafından memnuniyetle karşılanan bu yasa maalesef kamu harici sektörlerde tacizin önüne geçmekte yetersiz kalıyor.

Saldırganların cezadan sıyrılarak medya sektöründeki görevlerine devam etmesi bu tür vakaların yayılmasına sebep oluyor.

Tacize maruz kalanlar ise tabiatı gereği muhafazakar olan toplumda damgalanma korkusuyla şikayette bulunmaktan kaçınıyor. Ancak Tunus anayasası bu noktada da kadının arkasında duruyor. Öyle ki anayasanın 5’inci kısmında “Devlet, mesleklerinde, sporda veya ailelerinde kadına yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmak için ulusal politikalar, stratejik planlar ve ortak veya sektörel programlar oluşturmaya kararlıdır” ifadesi yer alıyor.

Editörün Seçimi

Multimedya