​Sudan Direniş Komiteleri: Sokağı harekete geçirmekten devrimi korumaya

​Sudan Direniş Komiteleri: Sokağı harekete geçirmekten devrimi korumaya

Çarşamba, 13 Kasım, 2019 - 13:15
Sudan direniş komiteleri, kitlelerin yönlendirilmesinde ve seferber edilmesinde önemli bir rol oynadı (Reuters)
İstanbul/Şarku’l Avsat
Muhammed İsmail Ali

Aralık 2018'de patlak veren ve Nisan ayında eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir rejiminin devrilmesiyle neticelenen halk devrimi sırasında kitlelerin sokaklara dökülmesi tesadüfi bir şekilde gerçekleşmedi. Başkent Hartum başta olmak üzere diğer şehirlerde mahallelerde oluşturulan direniş komiteleri kitlelerin yönlendirilmesinde, halkın sokaklara dökülmesinde ve ordu merkez komutanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirilmesinde merkezi bir rol oynadı. Bu komiteler, geçici hükümetin ilanının ardından bu sefer devrimi korumaya çalışarak oynadıkları önemli rolü sürdürüyorlar.

Independent Arabia’dan Muhammed İsmail Ali’nin haberine görei Sudan Federal Hükümet Bakanı Yusuf ez-Zıy, direniş komitelerinin mahalleler ve köylerdeki hizmet çalışmalarının düzenlenmesi için bir dizi talimat verdi. Atılan bu adım kapsamında, halkın katılımının teşvik edilmesi ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını dile getirmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Bakan ez-Zıy, halk katılımının sağlanması, konferans ve forum gibi etkinliklerim yapılması, hizmet planlarının önerilmesi, yerel yöneticilerle birlikte bunların gözetilmesi, temel ve zaruri hizmetlerin denetlenmesi, sosyal yardımların dağıtımında koordinasyonun sağlanması, yardım kuruluşları ve eğitim kurumları gibi oluşumlarla koordineli bir şekilde hareket edilmesi, temizlik çalışmalarına katılımın sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kültürel, sosyal ve spor programlarının teşvik edilmesi gibi hususlarda bu komitelere yetki verdi.

Yeni sözleşme

Sudan Direniş Komiteleri, genel gerekliliklere dayalı olarak çalışmaların düzenlenmesiyle ilgili olarak yeni bir sözleşme önerdi. Sözleşmede, direniş ve değişim komitelerinin her yaştan vatandaşları içerdiği, değişim sürecine destek olmak amacıyla kuruldukları ve değişim sonrası görevleri takip etme rolünün üstlenildiği kaydediliyor. Ayrıca sözleşmede, katılım hususunda mümkün olduğunda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, temsilin iyi bir özgeçmişle gerçekleşmesi, seçimlerin programların uygulanmasına bağlılık temelinde yapılması, karar alma süreci için demokratik bir mekanizmanın oluşturulması, tatmin edici şekilde çalışmaları yürütecek organların oluşturulması, bu organların demokratik bir şekilde seçilmesi, katılımın yasal ve idari uygunluk şartları kapsamında gerçekleşmesi ve sözleşmenin kabulü ile birlikte bir yıl içinde yapılacak seçimlere dek mevcut komitelerin çalışmalarını sürdürmeleri ve aktif olmaları gibi hususlar kaydediliyor.

Şarku’l Avsat’ın Independent Arabia kaynaklı haberine göre, sözleşmede, Sudan Direniş ve Değişim Komiteleri’nin, tüm Sudanlıların yaşamlarında istenen değişime yol açan politikalar yapma konusunda gerçek katılımcılar olduğu vurgulanıyor. Ayrıca bu komitelerinin rolünün politik rolle sınırlı olmadığı, bilakis bu rolün bölgenin sosyal ve kültürel yönlerinin gelişimine katkıda bulunmayı da içerecek şekilde gelişmekte olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra komiteler, güvenli ve sürdürülebilir bir demokratik geçişin gerçek garantörü olarak kabul ediliyor.

Direniş komitelerinin rollerinin genişletilmesi ve şüpheler

Öte yandan komitelerin genişleyen rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA) Sözcüsü Muhammed Naci el-Asam, bazı dış güçlerin etkin olmak için bu komitelere fon sağlamaya çalışabilecekleri konusunda uyarıda bulundu. 11 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, SPA’nın ve direniş komitelerinin aynı safta bulunduğuna işaret ederek, ülkedeki değişim projesini tamamlamak için tam bir koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ve bundan dolayı direniş komitelerinin bağımsızlıklarını korumaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca direniş komitelerini hedef alan bir kampanya başlattıkları yönünde yapılan açıklamaların asılsız olduğunu dile getiren el-Asam, bu komitelere yönelik yapılacak partizanca müdahalelerin onların birliği ve bağımsızlığı için ciddi zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bir süredir bu bağlamda direniş komitelerine yönelik partici müdahaleleri takip ettiklerini kaydeden el-Asam, “Bu komitelerin birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlıklarına zarar verdiler” dedi. Bu komiteleri herhangi bir tarafa çekmek isteyen kişilerin karşısında duracaklarını belirten el-Asam, direniş komitelerinin tamamen bağımsız olduğunu, halkın bilinçlenmesinin neticesinde oluşturulduklarını ve değişim için kurulan birer üs olduklarını dile getirdi.

Bölgesel organizasyon

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBGG) Saha Çalışması Komitesi Üyesi Şerif Muhammed Osman, direniş komitelerinin rolüne değindiği açıklamasında, “Bu komiteler mahalleler dahilinde oluşturulan bölgesel organizasyonlardır. Gençlerin yer aldığı bu komitelerin oluşumu, aralık ayında patlak veren devrimin akabinde başladı. Direniş komiteleri ile Saha Çalışması Komitesi arasında başlayan temasların amacı, bu komitelerle bir ağın oluşturulması yoluyla belirlenen hedefler için ortak bir ekip çalışması başlatmaktı. Direniş komitelerin devrim sırasında üstlendikleri görev, rejimi devirmek ve Sudanlıların kabul ettiği demokratik bir alternatif oluşturmaktı. Ayrıca rejimin çöküşünden sonraki görevleri ise muhtemel bir sapmaya karşı devrimi muhafaza etmektir. Bununla birlikte komiteler, ulusal ilerlemeye katkıda bulunma çalışmalarıyla ilgili olarak bir dizi görevi üstlenmiş bulunmaktalar. Bu ise ancak söz konusu komitelerin iktidara ortak edilmesiyle gerçekleştirilebilir” ifadelerini kullandı.

Muhammed Osman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Direniş komiteleri, kitlesel çalışmalarla devrimin hedeflerini ve kazanımlarını koruyacak ve bu şekilde yerel düzeyde hizmetler sektörünün takibini yapacaktır. Ayrıca komiteler, eski rejimin yapılarına karşı gösterecekleri direniş ile çalışmalarını sürdürecekler. Komitelerin görevlerinden biri de ilgili makamlara kitlelerinin taleplerini yerine getirmeleri için baskı yapmaktır. Bunun yanı sıra devrimi yıkmaya çalışan ve yakıt ve ekmek krizleri gibi krizler yaratan tarafları ortaya çıkarmak da komitelerin görevleri arasında yer almaktadır.”

Güç ve etki

Bu komiteler kapsamlı bir organizasyon ve planlama ağı tarafından yönetiliyor ve her şehirde koordineyi sağlayacak bir grup bulunuyor. Bu çalışmanın her şehir düzeyinde yapıldığını ve bunun öneminin 30 Haziran'daki milyonluk yürüyüşte açıkça göründüğünü dile getiren Osman, “Mevcut tek kaynak olan internetin kesilmesine rağmen Sudan sokağı gücünü gösterdi. Bu gruplar arasındaki sağlanan ve benzeri görülmemiş bu organizasyonla bu güç ortaya çıktı. Direniş komiteleri, devrimin amaçlarının farkındadır ve geçiş döneminin yükümlülüklerinin bilincindedir. Direniş komitelerine sızmaya çalışan birçok taraf var. Komitelerin bu ulusal inşa sürecinde çalışmalarına devam etmeleri ve görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Eski rejimin yıkılmasından beri bir dizi çirkin girişim ortaya çıktı. Direniş komiteleri devrimi korumak için kendilerine verilen görevlerin bilincinde olarak hareket ettiler. Bütün bu girişimler direniş komitelerinde yer alan gençler tarafından boşa çıkarıldı. Eski rejim, tüm cephanesini kullanarak nüfuz etmeye çalıştı ama başaramadı” dedi.

Editörün Seçimi

Multimedya