​Kuveyt Bayındırlık Bakanı istifa etti

​Kuveyt Bayındırlık Bakanı istifa etti

Çarşamba, 13 Kasım, 2019 - 12:00
Kuveyt Bayındırlık ve İskan İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Cinan Buşheri (KUNA)
Kuveyt/ Mirza el-Huveylidi
Kuveyt Bayındırlık ve İskan İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Cinan Buşheri, salı günü yaptığı açıklamada, zorlu süren bir soruşturma oturumunun ardından istifa ettiğini bildirdi. Bakan istifasını, Milletvekili Ömer et-Tabatabai'nin sorularını cevapladığı oturumun sonunda yaptığı konuşmada ilan etti.

Devletin haklarını korumak için aldığı her kararın arkasında olduğunu ve bununla gurur duyduğunu dile getiren Buşheri şunları söyledi:

“Bu kürsüden istifa ettiğimi duyuruyorum. Çünkü maalesef şirketler ve nüfuz sahipleri hakkın kendisinden daha güçlüler. Görevde bulunduğum süre zarfında devletin çıkarlarını ve mallarını korumak adına anayasal hükümleri uyguladım.”

Ulusal Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim dün yaptığı açıklamada 10 milletvekili tarafından Bayındırlık ve İskan İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Cinan Buşheri’ın soruşturulması için teklif sunulduğunu bildirdi. Meclis Başkanı Ganim, talebi imzalayan isimlerin Dr. Bedr el-Molla, Samir es-Sevit, Halid el-Uteybi, Abdülvehhab el-Babtayin, Dr. Abdülkerin el-Kandari, Dr. Adil ed-Damhi, Riyad el-Adsani, Muhammed Hayif, Abdullah Fahhad ve Şuayb el-Muziri olduğu bilgisini verdi.

Ulusal Meclisi oturumuna Bayındırlık ve İskan İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı’na yöneltilen soruşturmayı görüşmek üzere dün erken saatlerde başladı. Milletvekili Ömer et-Tabatabai’nin sunduğu gensoruda, Konut İdaresi Kamu Kurumu ile sözleşmenin taraflarına kanunların tatbikinde ağır hareket edilmesinin devlete ağır kayıplar verdirdiği ve bütün bunların ilgili bakanlığın kamu parasını koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirememesinden kaynaklandığı kaydedildi. Gensoruda ayrıca kamu parasının boşa harcandığı, anayasa hükümlerinin ihlal edildiği, kalkınma projelerinin engellendiği ve gücün keyfi bir şekilde kötüye kullanıldığı gibi suçlamalar yer aldı.

Milletvekili et-Tabatabai, Bakan Buşheri’ın sorunlu şirketleri gerektiği gibi cezalandırılması ve durdurulması konusundaki rolünü hakkıyla yerine getirmediğini belirtti. Bakan Cinan Buşheri’ninsorunlu şirketlerin gelecekteki projelere katılımının önlenmesi kararının, söz konusu şirketlerin mevcut projelerden de çekilmesini içermesi gerektiğini belirten et-Tabatabai “Bu şirketleri projelerden çekmek yerine sadece uyarıda bulundular” dedi. Bakan Ramazan’ın bu hususların kendi yönetimi sırasında gerçekleşmediği yönündeki açıklamasını kabul etmeyen Tabatabai, “Bu süre zarfında gerçekleşmediği söylenen meseleler şu ana dek halen varlığını sürdürüyor. Bu hatalar Bakan'ın döneminde de devam etti” ifadelerini kullandı.

Buna karşılık Bakan Dr. Cinan Buşheri, Kamu İhaleleri Merkezi Ajansı'nın bazı şirketlerin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın gelecekteki ihalelerine girmesini yasaklama konusundaki kararına rağmen söz konusu şirketleri mevcut projelerden çekme gibi bir hakkının olmadığını savundu. Kendisinden önceki bakanların yönetimi sırasında gerçekleşen sorunlardan dolayı neden kendisinin sorumlu tutulduğunu bir kez daha soran Bakan, kamu fonlarının ve devlet haklarının korunması için üstlendiği bu görev süresince bu yoldan sapmadığını vurguladı.

Ulusal Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim açıklamasında ayrıca Milletvekili Riyad el-Adsani tarafından Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid el-Cerrah’a yöneltilen gensoru önergesinin de gündeme alındığını söyledi. Gerçekleştirilen kapalı oturumun ardından yapılan oylamada 31 kabul ve 31 ret oyunun geldiğini belirten el-Ganim, İçişleri Bakanı’nın Milletvekili el-Adsani’nin gensoru önergesinde sorduğu soruları yanıtlamak üzere kapalı oturum yapılması talebiyle Abdullah es-Salim Salonu’nun boşaltılmasını istedi.                     

Editörün Seçimi

Multimedya