Umman Devlet Konsey'nde 15 kadın üye yer alıyor

Umman Devlet Konsey'nde 15 kadın üye yer alıyor

Cuma, 8 Kasım, 2019 - 13:00
Umman Sultanı Kâbus bin Said
Ed-Dammam/Mirza el-Huveylidi
Umman Sultanı Kâbus bin Said, 15’i kadın olmak üzere 86 üyeden oluşan Devlet Konseyi yeni üyelerinin atanmasını öngören bir kararname onayladı.

Konseyde, sosyal ve akademik isimlerin yanı sıra iki eski devlet görevlisini de yer alıyor.

27 Ekim'de seçilen Şura Meclisi üyeleri, ilk oturumunu 3 Kasım’da gerçekleştirdi.

Halid bin Hilal el-Maveli, üst üste üçüncü dönem için Umman Şura Meclisi Başkanlığı’na seçildi.

Umman'da parlamento, devlet ve şura olmak üzere iki meclisten oluşuyor. Sadece danışmanlık yetkisine haiz Devlet Meclisi üyeleri, sultan tarafından atanırken Şura Meclisi üyeleri ise dört yılda bir halk tarafından seçiliyor.

Devlet Konseyi ve Şura Meclisi, bakanlar ve hükümet organlarına çeşitli konularda tavsiyelerde bulunuyor.

Devlet Konseyi ve Şura Meclisi tüzüğünün 17 maddesi, Umman Konseyi’nin kalkınma planlarının uygulanmasına yardımcı olmak, Umman toplumunun temel değerlerinin korunmasına katkıda bulunmak ve kazanımlarını korumak için mümkün olan her şeyi yapmalarını şart koşuyor.

Aynı tüzüğün 18. maddesi ise Devlet Konseyi’ne kalkınma plan ve programlarının uygulanmasına yardımcı olacak çalışmaların hazırlanması da dahil ekonomik ve sosyal kısıtlamalara uygun çözümler bulmaya katkıda bulunmakla birlikte hizmet sektörlerinde yatırımları teşvik edecek tekliflerin yapılması ve ekonomik kaynakların geliştirilmesi gibi çeşitli yetkiler veriyor.

Devlet Konseyi üyeleri çoğunlukla eski bakanlar, müsteşarlar, eski büyükelçiler, eski kıdemli hakimler, emekli üst düzey memurlar, bilim, edebiyat ve kültür alanında yetkin isimler, akademisyenler, iş adamları, ünlüler ve vatana büyük hizmette bulunmuş şahsiyetler arasından seçiliyor.

Umman Sultanı Kâbus bin Said ayrıca Şeyh Ahmed bin Muhammed bin Nassir el-Naddabi'nin Şura Meclisi Genel Sekreteri olarak atanmasını öngören bir kararname de çıkardı.

Editörün Seçimi

Multimedya