Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas : Eski rejimin sembollerini sildik, 'derin devleti' bitirmeye çalışıyoruz

Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Abbas : Eski rejimin sembollerini sildik, 'derin devleti' bitirmeye çalışıyoruz

Pazartesi, 4 Kasım, 2019 - 10:45
Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Medeni Abbas (Şarku'l Avsat)
Hartum/Ahmed Yunus ve Muhammed Emin Yasin

Sudan Sanayi ve Ticaret Bakanı Medeni Abbas, Şarku'l Avsat’a yaptığı açıklamada temsil ettiği bakanlık ve hükümette devrik lider Ömer el-Beşir rejiminden kalan simgelerin yönetimden uzaklaştırıldığını ve halen ‘derin devleti’ bitirmeye, ayrıca kamu hizmetindeki hareketleri ve değişiklikleri yeniden yapılandırmaya çalıştıklarını belirtti. Abbas, bunun Beşir rejiminin devrilmesine ve 30 yıl süren hakimiyetinin sonlandırılmasına neden olan halk hareketlerinin talep ve sloganlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Abbas, derin devletin yalnızca devlet kurumlarında ve organlarındaki eski rejimin çalışanlarının varlığında değil, devlet çerçevesi dışından alınan birçok kararda da etkili olduğunu söyledi.Ülkenin karşılaştığı en büyük zorluklardan birinin Sınırlı verimlilik ve performansa sahip personelin varlığı olduğunu ve bunların  varlıklarının devlet kaynaklarını tükettiğini belirtti. Çözümün yalnızca eski rejimin unsurlarını ortadan kaldırmakta olmadığını, aksine kamu hizmeti kurallarının tamamen bozulmasına neden olan ve rolünü çok sınırlı kılan sorunun kökleriyle mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi. Şu an projenin devlet reformu değil, kurumları ile birlikte onu yeniden inşa etmek olduğunu ifade eden Abbas, geçiş hükümetinin yönetim kavramları ve devlet kurumlarını yeniden kurmayı kabul ettiğini vurguladı. 

Sudanlı Bakan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın eski rejim döneminde ‘ekonomiyi serbestleştirme’ politikalarının uygulanması sırasında ellerinden alınan yetkileri iade eden bakanlık kararnamesinin derhal verilmesi gerektiğini belirtti. Alınan bu yetkilerin Bakanlığın piyasaları kontrol etmedeki ve emtia fiyatlarının belirlenmesindeki rolünü ortadan kaldırdığını söyledi. Ayrıca devlete daha fazla yetki tanınması sonucunda Sudan ekonomisindeki merkezi ve ana rolü dikkate alınmaksızın federal yönetimlerin zayıfladığına dikkat çeken Abbas, devrik rejimden kalan ve bazıları çocuk isimleri kullanılarak yapılan hayali kayıtların da bulunduğu ithalat ve ihracat ile ilgili sorunlara işaret etti. İthalat ve ihracat kayıtlarının özelleştirilmesi nedeni ile sektörle ilgili bilgisi olmayan isimlerin ihracat ve ithalat alanında kullanıldığı bilgisini de verdi.
Kayıtları gözden geçirme

Böylesi önemli bir bakanlıkla görevlendirilmesi şiddetli tartışmalara neden olan Medeni Abbas, ihracat kazançlarından sağlanan gelirlerin büyük çoğunluğunun dolandırıcılıkla elde edildiğine dikkat çekti. “Bu durumda geri alınması için sarf edilen çabaları faydasız kılıyor” diyen Abbas ticari kayıtların incelenmesinde ticarete dahil olan taraflar arasındaki elektronik bağlantı soruşturulmadan önce iç ve dış ticaret aktivasyonunun bireyler bazında gerçekleştirilemeyeceğini, yönetim sistemleri ve yönetişimin geliştireceğini belirtti. Kayıtların kağıt üzerinde tutulmasının hilekarlık ve manipülasyonlardan biri olduğunu kaydetti.

Abbas, ihracat ve ithalat faaliyetlerinin kayıtlarının ikna edici olmadığına işaret ettiği açıklamasında yasallaştırılmış kaçakçılığın ülkedeki malları ihraç ve ithal etmek için geniş bir pencere oluşturduğunu söyledi. Sudanlı Bakan, “Bu nedenle kaçakçılıkla mücadele operasyonlarından önceki mevcut rakamlar kabul edilemez, yanlış ve güvenilmezler” dedi. İhracat politikalarını belirlemek için bir ‘Ulusal İhracatı Geliştirme Konseyi’ kurulacağını ifade eden Abbas, ekonomi ile ilgilenen tüm bakanlıkların bu konseyde yer alacağını söyledi.  Konseyin önümüzdeki hafta toplanmasını beklediğini söyleyen Abbas, bu ayın başlarında girilen vebitkisel yağlı tohumların ihraç edildiği mevsimin bir başlangıç sayılacağını kaydetti. Ayrıca konseyin ihracatçıların önündeki engelleri kaldırmayı ve Sudan bankacılık sistemine ihracat geliri sağlamaya teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.
Medeni Abbas açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İhracatçılara paralarını almalarını engelleyen mekanizmaları dayatamayız. Ancak ihracatçıları paralarını gönüllü olarak ülkeye harcamayı teşvik eden kurallar üzerinde çalışıyoruz. Devlet, bankacılık sistemine olan güvenini yeniden kazanmayı ve aynı zamanda ihracatçı haklarını ihlal etmeyen politikaları izlemeyi hedefliyor.”

Abbas, başında bulunduğu bakanlığın yatırımla ilgili yasaları gözden geçirdiğini, bu yasaların devlete yarar sağlayan ve cezbeden bir hale getirilmeye çalışıldığını söyledi. Sudanlı Bakan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İş ve üretim yapan birçok yatırımcı var. Ancak bu Sudan ekonomisine hiçbir şey katmıyor. Bazıları ise Sudan bankalarının finansmanından yararlanmak için yetersiz sermaye ile geliyor.”

Abbas, verimli olmayan yatırımlarla mücadele etmek için ekonomiye gerçek katkı sağlayacak yatırımcıları çekmenin önemine vurgu yaptı. Onları ülkenin ihtiyacını karşılayan sektörlere yatırım yapmaya ve Sudanlı işçi istihdam etmeye teşvik etmenin gerekliliğine dikkat çekti. Sudanlı Bakan, Sağlık Bakanlığı raporlarına dayanarak Suudi Arabistan'a yapılan hayvancılık ihracatının durdurulması ile ilgili ise “Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’ne Rift Vadisi ateşi vakalarında artış tespit edildiğini bildirdi. Bu kısa vadeli ekonomik zararlara yol açabilir, ancak uzun vadede Sudan pazarına güvenilirlik kazandırıyor” dedi.

Bakan Abbas, yaşanan zararları hafifletmek için hayvan tüccarları ile bir araya gelmeye söz verdi. Ülke ekonomisi açısında çok önemli olan hayvancılık ihracatını yeniden canlandırmak için ithalatçı ülkelerle iletişim kuracağını söyleyen Bakan, Sudan sanayisinin başta yasa ve mevzuatlar olmak üzere birçok engelle karşı karşıya olduğunu belirtti. Enerjinin en büyük rolü oynadığı yüksek endüstriyel üretim maliyetinin de bunlardan biri olduğuna işaret eden Abbas, birçok fabrikanın elektrik kesintileri nedeniyle petrol kullandığı bilgisini verdi. Bunun maliyeti önemli ölçüde arttırdığını söyledi. Bakan ayrıca kalifiye işgücünün göçü ile ilgili olan ve endüstriyel üretim ile teknik eğitimin kalitesini etkileyen sorunların da bulunduğunu kaydetti.

Abbas, yerel pazarların ucuz mallarla doldurulması ve yerli üretime etkilerine ilişkin de eleştirilerde bulundu. Üreticilere ağır vergiler ve çelişkili yasalar uygulamayı kınayan Bakan, bunların birçok endüstri yatırımcısının çalışmayı bırakmasına, yatırımdan vazgeçmesine neden olduğunu söyledi.

Bakan, üreticileri koruyan ve destekleyen yasalar hazırlamak ve yerel hammadde tedariki ile ilgili sektörü teşvik etmeye yardımcı olmak için çalışma sözü verdi. Birçok fabrikanın çalışmalarının kesintiye uğramasına neden olan sorunları gözden geçirmeye ve sanayi sektörünün üretim sürecine geri dönüşüne katkıda bulunmak için enerjiye alternatifler arama vaadinde bulunan Abbas, bakanlığının birçok ülkede yer alan endüstriyel kalkınmanın temeli olan küçük ve orta ölçekli sanayileri destekleyeceğini söyledi. Sudanlı Bakan “Küçük ölçekli endüstriler, ekonomik ve sosyal yönden her açıdan önemlidir ve istihdamın artmasına katkıda bulunur” diyerek üretim alanlarındaki sanayinin teşvik edileceğini kaydetti. Bakan, devletin et, deri, Arap zamkı, yağlı bitkilerin tohumları ve tekstil endüstrisine öncelik vereceğini, ayrıca ekonomik sorunların giderilmesine önemli ölçüde katkıda bulunan demir, çimento, ilaç ve gıda maddeleri gibi gelişmekte olan ve gelişmiş endüstrilerle de ilgilenildiği bildirildi.
Sudan’ın kalkınması

Abbas, bakanlığının Sudan’ı geçiş dönemi sonunda açıkça tanımlanmış bir sanayi kalkınması gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir ‘endüstriyel araştırma’ hazırlığı başlattığını belirttiği açıklamasında Sudan'daki geçiş döneminin sonunda sanayide kalkınma ve sanayiye uygun açıkça tanımlanmış bir çevre projesi olacağını vurguladı. “Maalesef Sudan'daki sanayi önemli ölçüde geriledi. Ancak şimdi onu geliştirme çabasında olan bir anlayış ve irade var” dedi.

Sudanlı Bakan açıklamasında “Geçiş hükümeti zayıf bir yasal çerçeve devraldı. Bu nedenle bakanlar kurulunun onaylaması için masasına konulan tüketicilerin korunmasına ilişkin bir yasa var” ifadesini kullandı. Abbas, bakanlığının maliyet fiyatlarında temel emtialar sağlama çabalarına dikkat çekerek devletin kooperatif sistemini yeniden kurma üzerine çalıştığı bilgisini verdi. Bakan açıklamasında “Ülkedeki dayanışma sistemine geri dönmek ve makul fiyatlarla mal temin etmek için bir takım fabrikalarla anlaştık” ifadesini kullandı.


Editörün Seçimi

Multimedya