Husiler, milyonlarca Yemenliye sağlanan yardımları durdurmakla tehdit ediyor

Husiler, milyonlarca Yemenliye sağlanan yardımları durdurmakla tehdit ediyor

Pazartesi, 17 Haziran, 2019 - 12:30
Aden/Ali Rebi
İran destekli Husi milislerin uyguladığı baskı politikaları ve ortaya koyduğu engeller, hem gıda hem de sağlık düzeyinde uluslararası taraflardan sağlanan insani yardım projelerini ve nakit transfer projesini tehdit ediyor. Dünya Bankası, 2020 yılı ortasına kadar gelecek dört oturuma fon sağlama taahhüdünde bulundu.

Sana’daki kaynaklar, Husi grubun Birleşmiş Milletler Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande tarafından yürütülen geniş çaplı çabaları kabul etmediğini aktardı.

Kaynaklar, geçtiğimiz günlerde BM yetkililerinin darbeci hükümet başkanı Abdul Aziz bin Habtur, İçişleri Bakanı Hişam Şeref ve darbeci hükümetin meclis başkanı Mehdi el-Meşat’ın ofis müdürü olarak atanan Ahmed Hamad’ı da kapsayan Husi liderlerle ve grup tarafından kontrol edilen alanlardaki uluslararası yardım dosyaları sorumlularıyla birçok toplantı yaptığını bildirdi.

Kaynaklara göre İnsani İşler Yönetimi ve Koordinasyonu ve Afetlerle Mücadele Ulusal Heyeti Yönetim Kurulu’na başkanlık eden Ahmed Hamad, gıda yardımının grubun denetiminde olması gerektiğini savundu. Husi yetkili, Gıda Programı’nın Husi liderler tarafından gerçekleştirilen hırsızlığı en aza indirmek için benimsemeye çalıştığı “parmak izi sistemini” kabul etmediğine de dikkati çekti.

Husilere yakın kaynaklar, üst düzey liderler de dahil Husi liderlerin katıldığı genişletilmiş bir toplantı çağrısı yaptığını da belirtti.

Gruba yakın resmi kaynaklara göre söz konusu toplantı, Hamad’ın “yararlananlar için parmak izi sistemi aracılığıyla bir veritabanının kurulmasının, grubun egemenliğini ihlal ettiğini” belirtmesi sonrasında Dünya Gıda Programı’nın planını kabul etmemesi sonrasında gerçekleşti.

Dünya Gıda Programı, birçok defa Husi milisleri halka sağlanan yardımları çalmakla suçladı. Kuruluş, yardım dağıtımı faaliyetlerindeki yaygın yolsuzluk nedeniyle Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde yardım programlarını askıya alma tehdidinde bulundu. 

Yemen hükümet kaynakları, Husilerin uluslararası ve yerel kuruluşların insani yardım sağlama prosedürlerinin bir parçası olarak kontrolleri altındaki bölgelerdeki sağlık kuruluşları ve hastanelerle çalışmasını engellediğini belirtti.

Kaynaklar, darbecilere bağlı Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşlara bir genelge dağıtarak tüm bölgelerdeki sağlık kuruluşları ve hastanelerle faaliyetleri durdurma ve sadece bakanlıkla çalışma çağrısı yaptığını açıkladı.

Hudeyde’deki kaynaklar, Husileri insani ve gıda yardımlarına el koyarak bunları karaborsada satmakla suçladı.

Yemen’de günlük el-Sevra gazetesinin Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aktardığına göre uluslararası ve yerel kuruluşlar tarafından kronik veya salgın hastalıklar için sağlanan ilaçların çoğunluğu, Husi liderler tarafından satıldı.

Sağlık kaynakları, milislerin uluslararası ve yerel kuruluşların bölgedeki sağlık kuruluşları ve hastanelerle ortak çalışmalarına izin vermemesinin UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü ve Kızıl Haç gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği dahilinde, kuruluşlar tarafından sağlanan hizmetler açısından olumsuz sonuçlara yol açacağını vurguladı.

Hudeyde’nin Hacca bölgesindeki Husi milis liderleri, Abes kasabasındaki tüm uluslararası kuruluşlara genel merkezlerini Hacca’ya taşıma talimatı verdi.

Bölgedeki yerel kaynaklar grubu, bölgedeki Husi bir denetçinin talimatı doğrultusunda uluslararası kuruluşların projelerine karşı tutumlarını sıkılaştırmakla suçladı.

Benzer şekilde Hacca vilayetinin Abes kasabasında, Husi grubun ortaya koyduğu uygulamalardan, ‘milislerin uzlaşmazlığı ve gıdaların bozulmadan önce dağıtılmasına izin vermemesi’ sebebiyle yaşanan gecikmeden dolayı buğday da dahil çok sayıda gıda malzemesi zarar gördü.

Rayima vilayetinden kaynaklar, Husi liderlerin grubun lehine ortaya koyulan girişim çerçevesinde bazı malzemelerde kesintiler uyguladığını aktardı. 

Yemen’de UNICEF aracılığıyla yürütülen ve Dünya Bankası tarafından desteklenen nakit transferi programı, Husi darbesi öncesinde devletten para alanları ve sosyal güvence ağına dahil olanları kapsıyor.

Yemen hükümetine bağlı Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı tarafından yapılan son açıklamada, Dünya Bankası’nın gelecek 4 aşama için acil nakit transferini desteklemeyi sürdürdüğü belirtildi. Bakan, Dünya Bankası’nın uzlaşısı uyarınca nakit transferinin 2020 yılının haziran ayına kadar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Proje, Yemen’deki farklı bölgelerde nakit transferinin beşinci aşaması kapsamında 16 Haziran’da yapılmaya başlandı. Sosyal yardım fonundan yaklaşık 9 milyon kişinin yararlanacağı duyuruldu.

Diğer taraftan Yerel İdare Bakanı ve Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Abdul Rakıb Fetih, 16 Haziran’da geçici başkent Aden’de Dünya Gıda Programı temsilcisi Muhammed Ali Mahmud ile bir araya geldi. Görüşmede Aden ile diğer bazı bölgelerin tanık olduğu yağmur ve sel baskınlarından zarar gören vatandaşlara yönelik acil yardım müdahaleleri ve bu alandaki hükümet çabalarının desteklenme faaliyetleri ele alındı.

SABA haber ajansı toplantıda Lahic ve Abyan vilayetlerini ziyaret etmek amacıyla Gıda Programı tarafından acil durum ekibi kurulması, felaketlerin kamu ve özel mülkler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, hasarın giderilmesi, bölgelerdeki yardım komiteleri ve yerel makamlarla koordine sağlanması meselelerinin görüşüldüğünü aktardı.

Editörün Seçimi

Multimedya