Kahire’de Dini Radikalizmle Mücadele Konferansı

Kahire’de Dini Radikalizmle Mücadele Konferansı

Pazar, 20 Ocak, 2019 - 11:30
Mısır Evkaf Bakanı Dr. Muhammed Muhtar Cuma
Kahire/Velid Abdurrahman
Mısır’ın başkenti Kahire’de 40 ülkeden katılımın sağlandığı Dini Radikalizmle Mücadele Konferansı düzenlendi.

Konferansta, dini kavramların çarpıtılması ve radikal ideolojilerin yayılması konusunda uyarıda bulunuldu. Konferansta dini radikalizme karşı koruma ve telkin yöntemlerinden anlama ve düşünme yöntemlerine geçilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar farklı kurumların geçmiş ile modern çağı birleştiren, vakıaya uygun olan, ulus devletin meşruiyetine vurgu yapan, vatandaşlık kavramını pekiştiren aydın bir dini söylem oluşturmak için bütünleşmesi çağrısında bulundular.

“Ulusal Kimliğin İnşası ve Ülkelerin İlerlemesi Üzerindeki Etkileri” başlığı altında iki gündür devam eden Evkaf Bakanlığı İslami İşler Yüksek Konseyi 29. Uluslararası Konferansı, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin himayesinde, 40’tan fazla ülkeden 13 İslami İşler Bakanı dahil 150 katılımcının yanı sıra, birçok ülkeden müftü, İslami konsey ve örgüt başkanı, alim, düşünür ve üniversite profesörlerinin katılımıyla dün Kahire’deki bir otelde başladı.

Mısır Evkaf Bakanı Dr. Muhammed Muhtar Cuma, Başbakan Yardımcısı Dr. Mustafa Medbuli adına konferans çalışmalarının açılışını yaptı. Cuma, yaptığı konuşmada bu toplantının amacının, düzeltilmesi gereken anlayışların üzerinde durmak ve yenilik anlayışını tartışmak olduğunu söyledi.

Koruma ve telkin yöntemlerinden yaşamın tüm yönlerinde anlama, düşünme, akıl yürütme ve alimlerin yorumlarının sadece değişime tabi olan içtihatlar olduğunu anlama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Her yönüyle açıklamak amacıyla bu konularda 90 kitabın yayımlanmasının yanı sıra konferans ve toplantılarla bu anlayışların kök salması için 5 yıldır çalışıldığını belirtti.

Konferans, atölye çalışmalarında esas alınan birkaç önemli konuyu içeriyor. Bunlar; dini söylem, eğitim, medya, aile, ulusal kurumlar, ulusal devletin meşruiyeti ve ulusal devletin inşası, imam ve vaizlerin kişiliğinin inşası ve devletlerin ve toplumların istikrarı üzerindeki etkileri.

El-Ezher Üniversitesi Rektörü Şeyh Salih Abbas, El-Ezher Kurumu Şeyhi Dr. Ahmed et-Tayyib adına yaptığı konuşmada şunları söyledi:       “Eğitim, küreselleşme dalgalarının ve siber alanın ortasında, sağlıklı bir ulusal karakter inşa etmek ve ulusal kimliği, yabancı veya yanlış kültürlerin içinde asimile olmaktan korumaktır. Bu, koruma ve telkine dayanan bir sistem değil, yaratıcılık, inovasyon ve bilimsel araştırma melekelerini geliştirmeye dayanan, anlama ve kavramayı esas alan daha etkili bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Çocuklarımızın kalbine küçüklüklerinden itibaren ulusal bağlılık ve vatandaşlık değerlerini, diyalog kültürünü, farklılık ve ahlakın meşruiyetini ve tek bir görüşü doğru başka düşünceleri hatalı bulan dar bir anlayıştan uzak olarak entelektüel çoğulculuk içinde yetişmelerine katkıda bulunan ‘başkasının görüşüne saygı duyma’ düşüncesini aşılamalıyız.”

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Dr. Abdullatif Al-Şeyh ise şu ifadeleri kullandı: “Bugün ister hükümet ister halk olarak olsun karşı karşıya kaldığımız zorluklar çok ve çeşitlidir. Dünyada iyilik ve barış çağrısında bulunanlara sürekli okların yöneltilmesi tuhaf değil, çünkü hak ve batıl arasındaki çatışma kıyamete kadar devam edecek. Asli ve ulusal kimliği koruyan, içinde yaşadığımız çağa ve medeniyete ayak uyduran ulusal bir karakter inşa etme, ülkemizin inşasına aktif olarak katılma ve güvenlik ve istikrarını koruma ve gelişmesine, ilerlemesine ve refahına katkıda bulunmak için çok çalışmak karşı karşıya olduğumuz zorluklardandır. Bu, pratik açıdan kolay olmayan bir denklem. Vatan sevgisi İslam’la çelişmez, aksine İslam’ın istediği bir şeydir.”

Öte yandan, BAE İslam İşleri ve Evkaf Heyeti Başkanı Şeyh Muhammed Saad el-Kaabi ise şunları söyledi: “Dini söylemi yenilemek ve terör grupları tarafından yayılmakta olan radikal fikirleri çürütmek için çalışıyoruz. Dini işbirliği ve dini kurumlar, ulusal bir karakter inşa etmeye dayanan Ulusal Konferans’ın amacıdır. Bu, suç eylemleri gerçekleştiren ve devlete veya ülkeye inanmayan radikal terör gruplarının örgütlenmesine karşı koymanın yeni silahıdır.”

Editörün Seçimi

Multimedya