Hep iyimser olalım, belki sonuç iyi olur!

Hep iyimser olalım, belki sonuç iyi olur!

Salı, 25 Aralık, 2018 - 11:15
Fuad Matar
Lübnanlı gazeteci, araştırmacı yazar.

Meryem oğlu İsa Mesih'in doğumunu ifade eden süs ağaçlarının evlere girmesiyle beraber ertesi yıl için saatler geri sayıma başladı.

Ruhlarda sevinç anları vardır. Ancak ne var ki ümmetin içindeki insanların ahvalleri farklı farklıdır, kimileri birbirleri ile hediyeleşirken, kimileri de yaşamın zor koşulları ile mücadele ediyorlar.

En doğusundan en batısına kadar Arap dünyası mevcut koşullara sabrediyor, ancak belirsizliklerden de endişe ediyor.

Bunun nedeni, bu ülkelerin bazılarını idare eden hükümetler, ülkenin işlerini idare edemiyorlar, vatandaşlarının sorunlarına çözüm üretemiyorlar, dolayısıyla ruhlarda bir huzur esintisi meydana gelmiyor.

Fransa'da olan budur, Sudanlı kardeşlerimiz de aynı durumu yaşadılar, şimdi de diğer bazı topluluklar benzer şeyler yaşıyorlar.

Bu durum ülkenin işlerini iyi idare etmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Yıl sonu vesilesiyle ve yeni yılı karşılamanın heyecanıyla yıldızların ahvallerine bakarak tahminler yürüten astrologlar da kendilerini göstermeye başlarlar.

Bazı Arap ülkelerindeki yetkililer ise, yeni yıl münasebetiyle yapacakları konuşmalarda halkı sabırlı olmaya, yaşamlarında ümitsizlik pencerelerini kapatmaya, kapıları iyimserlik esintilerine açık tutmaya davet edeceklerdir. Fakat bu genellikle iyi temenniler olarak kalmaya devam edecek, herhangi bir sorunu çözmeyecektir.

50 yıldan beridir krizlerle, çatışmalarla ve savaşlarla mücadele eden, her iki yılda bir kriz ve her on yılda bir savaş görmüş, ümmetin doğu ve batı cenahında- körfez bölgesi de dâhil olmak üzere- krizlere şahitlik etmiş bir yazar olarak ben de çok fazla iyimser olamıyorum. Geçmişte yaşananlar bende bu türden bir ruh hali meydana getirmiş olsa da bugün ümmetimizin hayatındaki fırtınalı bir yılın son günlerine veda etmeye hazırlanırken geleceğe dair bazı temennilerim olacaktır.

İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet olan bu ümmet, bu temennilere iştirak edecektir.

Ümmetin bazı devletlerinde hükümet kurma adına oynanan saçma tiyatronun perdesinin 2019’da tamamen kapanması temenni ediyorum.

Irak ve Lübnan’da teamüllere aykırı bir durum yaşanmaktadır. Hükümeti kurmada bu iki ülke de sorun yaşamaktadır.

Aynı bağlamda, siyaset ve parti meseleleriyle uğraşan kesimin, kanaat önderlerinin tavsiyelerini dikkate almalarını –ki bu önderleri dikkate almamak hoş karşılanan bir durum değildir- temenni ederim.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ve Maruni Patriği Butrus er-Rai Lübnan’da, Sistani ise Irak’ta, siyasetle meşgul olan sembol isimleri, kalplerindeki kin ve nefreti bir kenara bırakmaya, yalanla iştigal etmemeye, çıkar peşinde koşmamaya defalarca davet ettiler.

Ancak bu ülkelerde bu uyarıları dinleyen olmadı. Bu türden tavsiyeleri dikkate alan diğer başarılı hükümetleri de örnek almadılar. Hâlbuki bu yönetimler ülkenin işlerini kolaylaştırmak için çabalıyorlar.

Siyasi çekişme kaçınılmaz bir durum ise bunun yeri meclistir.

Yani hükümetin ortaya koyduğu icraatlar parlamento faaliyetleri ile denetlenmelidir.

Kaybetmiş olduğumuz siyasi ve parti referanslarımızı 2019’da yeniden kazandığımızı görmeyi temenni ederim. Kendi vatanına sadakati dış iradeye sadakate tercih etmeliyiz.

Durumumuzu bu şekilde gözden geçirebilirsek halkın saygısını ve güvenini yeniden kazanmış oluruz.

Etrafında olup bitenlerini sürekli sorgulayan bir kişinin tavırlarını kademeli olarak yeniden gözden geçirmesi de kaçınılmaz bir durumdur.

Bazı fedakârlıklar yapılarak bir Filistin uyanışının gerçekleşmesini, kendi aralarındaki bölünmeleri gözden geçirmelerini temenni ederim. Filistin meselesinin evlatları haklı olarak uluslararası toplumun meşru haklarını elde etme hususunda yanlarında durmasını talep ediyorlar.

Kendilerinin de bir devletlerinin olmasını arzu ediyorlar. Henüz kurulmamış bir devlet üzerinde bu kadar büyük çatışmalar ve bölünmeler yaşanıyorsa söz konusu talepler nasıl karşılık bulabilir?

Diğer bir temennim de zaman zaman bizleri aldığı kararlar ve ortaya attığı fikirlerle şaşırtan Trump'un yönetimiyle bağlantılıdır. Arap barış girişimi bağlamında objektif çözüm çabalarını en başa döndürmüştür.

Adil bir çözüm arayışı sürecinden sonra kaosa neden olabilecek öneriler ortaya atmıştır.

Batı Kudüs meselesinde yaptığı şey tam da budur. İsrail’deki ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı, söylediklerimizi doğrular niteliktedir.

Temennimiz ise, Trump’ın Doğu Kudüs’te ABD Elçiliği’nin binasını inşa edeceğini ilan etmesidir.

Bu bina Filistin devletinin topraklarında inşa edilmelidir.

Aynı bağlamda, bölgeden coğrafi olarak en uzak olan ülke olan Avustralya'nın da elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını dondurmasını veya askıya almasını, elçiliğini Batı Kudüs'e taşıma hususunda ABD’yi örnek almamasını temenni ediyoruz.

Avustralya hakkında temenni ettiğimiz şeyleri diğer bir uzak ülke Brezilya hakkında da temenni ediyoruz. Temennimiz, Trump’ın damadı tarafından ikna edilen Bolsonaro’nun bu fikrinden vazgeçmesi ve elçiliğini Kudüs’e taşıma kararını uygulamaya koymamasıdır.

26 Kasım 2018 Pazar günü, 46 yıllık diplomatik kesintiden sonra İsrail’e koşarak bizleri şaşırtan, sevgili oğlunun Çad Devleti’nin İsrail Büyükelçisi olmasını öneren, İsrail’le dostane ilişkiler kurmak ve normalleşmeyi sağlamak istediğini ifade eden Çad'ın Cumhurbaşkanı İdris Debi’nin bu tutumlarını gözden geçirmesini temenni ederiz. Debi elbette bunlarla yetinmedi, 1989 Sudan askerî darbesini gerçekleştiren Ömer el-Beşir’i de bu konuda ikna edebileceğini ilan etti. Sanki Ömer el-Beşir’in kendi ülkesi ile ilgili dertleri kendine yetmiyor!

Çad Cumhurbaşkanının sözleri Sudan’ın daha fazla kaos yaşamasına neden oldu. Sonuçları itibariyle hiç de azımsanmayacak sıkıntılara neden oldu.

Aynı bağlamda, Netanyahu Umman’da 2018’in sonlarında Filistin topraklarının bir kısmından vazgeçmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Bunu uygulamaya koymasını temenni ediyorum. Bunu, özellikle yeni “Generaller Hareketi” ışığında beyaz bir sayfa açma isteği olarak değerlendirmek gerekir.

Zira sürpriz bir şekilde yüzlerce eski askeri ve Mossad generali geç de olsa Arap Barış Girişimi’ne olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler.

Yeni yıla gireceğimiz Pazartesi gecesinin sabahında bölge için bir “Trump hediyesi" olması muhtemel olan "Yüzyılın Anlaşması", bu gelişmeleri göz önüne aldığımızda Arap ve İslam âleminde kısmen de olsa dikkate alınacaktır. Buradaki iyimserlik, Trump’ın Kürdistan ve Suriye’de Kürtlere yaptığı kötülüğü düşündüğümüzde kötümserliğe dönüşüyor.

Başkan Trump, atıfta bulunduğumuz "hediyesini" sunana kadar, bir süre sonra görevini bırakacak olan ABD'nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley umarız açıklamalarına dikkat eder ve 18 Aralık 2018 Salı günü yaptığı konuşmayı bir daha tekrar etmez.

O konuşmasında: "Yüzyılın Anlaşması yakında dikkatlerinize sunulacak, ancak Filistinliler, İsrailliler veya bölgedeki başka bir ülke bu anlaşmanın herhangi bir yerinde değişiklik yapamayacak” demişti.

En önemli temennimiz ise, Arap hükümetlerinin sadece toplumdaki zengin sınıflarla ilgilenmeyi bırakıp, yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin oranını azaltmaya başlamasıdır.

Böylece, bütün Arap topluluklarında istikrarın garantisi olan orta sınıf, yavaş yavaş yeniden canlandırılmış olur.

Bu sınıf, her iktisadi kriz döneminde ve trajik hallerin yaşandığı durumlarda, her geçen yıl biraz daha küçülüyor. Ayrıntılarını 8 Aralık Cumartesi günü “Ahbar el-Yevm” gazetesinde okuduğumuz bir Mısır vatandaşının başına gelen hadise, temennimizde ne kadar haklı olduğumuzu göstermiyor mu?

Özetle olay şudur; Ailesinin geçimi için en asgari gereklilikleri dahi yerine getiremeyen bir vatandaş, iki erkek ve bir kız çocuğunu Kahire'deki Nil Nehri üzerindeki köprülerden birine götürdü ve onları birer birer nehre attı, sonra da kendi atlayarak intihar etti.

Bunlar bazı temennilerdir, politik ve yaşam koşullarımız iki seçenekten birini gerektirir: ya sürekli olarak iyimserlik temelinde hayra kavuşmayı temenni ederiz!

Ya da Hz. Ali'nin bize öğrettiği şu ölçüyü esas alırız:

Özetle: “toplumun bir kesimi yoksulluk ve mahrumiyet içinde yaşarken Devlet yönetiminden sorumlu kimselerin rahat içinde yaşamasına hayret ediyorum. Bunlar yozlaşmış ve etrafındakileri de yozlaştıran kimselerdir.”

Kötü yaşam koşullarını ifade etmek için sarı yeleklerini giyenler, öfke ateşi ile vurdumduymaz yöneticilere ders vermişlerdir. Bunu hem kendisi hem de aile üyeleri için yapmışlardır.

Sudan'da da benzer durumlar yaşandı.

Peş peşe gelen iflas haberleri Lübnan basınında her gün yer almaktadır.

Daha fazla hayal kırıklıkları yaratacak yeni iflaslar da yoldadır.

Dolayısıyla önü alınamaz birçok hadise yaşanabilir. Arap dünyasındaki bazı liderlerin bu umursamaz hali devam ederse, mahrumiyet içinde yaşayan kesimler şiddete başvurmaktan geri durmayacaklardır.

Dileriz temenniler gerçek olur da bunlar yaşanmaz!


DİĞER KÖŞE YAZILARI

Editörün Seçimi

Multimedya