سام منسی

سام منسی

Writer Articles

ایران و دام تنش‌زایی

به نظر می‌رسد این هفته ریتم کوبیدن بر طبل جنگ در منطقه شدت گرفت همراه با اظهارنظرهای امریکایی درباره

​تندباد اختلافات نرم در اردوگاه‌های ورشو و سوچی

دو رویداد جهانی چندی پیش صحنه را پرکردند و آن دو، نشست ورشو برای امنیت و صلح در خاورمیانه که ایالات

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای