محمد الرميحی

محمد الرميحی

 نویسنده و پژوهشگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه کویت

Writer Articles

​مشکل حقیقی ایران کجاست؟

از نگاه سطحی‌نگران بحران ایران در چالش میان نخبگان حاکم و نظام جهانی نوین به خصوص غربی آن وجود دارد.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای