انعام کجه جی

انعام کجه جی

روزنامه نگار ونویسنده 

Writer Articles

​میکی در کار خروشچف گذاشت

جناب آقای علوان رو به دروازه شهر بازی دیزنی ایستاد.

تلفن استالین و زرافه محمد علی

ای نور دیده، موسم جشن‌های آغاز سال جدید است و بندگان به هرطرف که رو کنند خود را در محاصرهدایا می‌بین

​مؤسسه لطافت

دوستی امریکایی گذرش به پاریس افتاد و سوار مترو شد.

ما بذر ناامیدی نمی‌کاریم

پاریس در این فصل با خود درگیراست. آفتاب و یخ. تب خرید و اعتصابات.

گردن‌ها و رؤسا

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده سعی می‌کند گریبان رئیس جمهوری ترامپ را بگیرد و از قدرت

مارک در میدان التحریر

نمی‌دانی چرا با ما این کار را کردی جناب آقای مارک عزیز، صاحب فضای آبی! پیش از تو مسائل شبیه کیسه ما

دوریان؛ توفند و تصویر

توفند دوریان نفس‌های دهشتناکش را بر سواحل امریکا کشید. کشت و از جا کند و آواره کرد و خیلی سریع رفت.

زیبا ساختن، زشت کردن

از طریق تلفن نکته‌های ظریف و داستان‌هایی به من می‌رسد برای بالا بردن روحیه.

​آزار زنان به پایان رسیده؟

ماتیلدا به عنوان عکاس کارمی‌کرد.

​سرمایه گذاری درمرگ

در فرانسه برای آنکه متوفی به قبری برسد، باید اجازه دفن داشته باشد.

اشک‌های مادام کوری

شب‌های تابستانی را باید کش داد.

عکس صدام

برداشتن عکس رئیس جمهوری از یک مکان عمومی چه جریمه‌ای دارد؟

چه کسی به دالی ظلم کرد؟

سه هنرمند تجسمی در قرن بیستم به شهرت جهانی رسیدند و هر سه اسپانیایی؛ پابلو پیکاسو، خوان میرو و سالوا

​می‌روند و نام‌هایشان می‌روند

دکتر سید عویّس در کتاب خاطراتش با عنوان«تاریخی که بردوش می‌کشم» نقل می‌کند که تصمیم الغای پادشاهی و

​نام‌های آنها

در چین ولوله‌ای به‌پا شد. شما حدس بزنید در کشور یک و نیم میلیارد نفری ولوله یعنی چه.

Pages

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای