انعام کجه جی

انعام کجه جی

روزنامه نگار ونویسنده 

Writer Articles

دوریان؛ توفند و تصویر

توفند دوریان نفس‌های دهشتناکش را بر سواحل امریکا کشید. کشت و از جا کند و آواره کرد و خیلی سریع رفت.

زیبا ساختن، زشت کردن

از طریق تلفن نکته‌های ظریف و داستان‌هایی به من می‌رسد برای بالا بردن روحیه.

​آزار زنان به پایان رسیده؟

ماتیلدا به عنوان عکاس کارمی‌کرد.

​سرمایه گذاری درمرگ

در فرانسه برای آنکه متوفی به قبری برسد، باید اجازه دفن داشته باشد.

اشک‌های مادام کوری

شب‌های تابستانی را باید کش داد.

عکس صدام

برداشتن عکس رئیس جمهوری از یک مکان عمومی چه جریمه‌ای دارد؟

چه کسی به دالی ظلم کرد؟

سه هنرمند تجسمی در قرن بیستم به شهرت جهانی رسیدند و هر سه اسپانیایی؛ پابلو پیکاسو، خوان میرو و سالوا

​می‌روند و نام‌هایشان می‌روند

دکتر سید عویّس در کتاب خاطراتش با عنوان«تاریخی که بردوش می‌کشم» نقل می‌کند که تصمیم الغای پادشاهی و

​نام‌های آنها

در چین ولوله‌ای به‌پا شد. شما حدس بزنید در کشور یک و نیم میلیارد نفری ولوله یعنی چه.

​​آندره مرد است یا زن؟

مطبوعات فرانسه هر روز امتحانات دبیرستان‌های عمومی را دنبال می‌کنند.

مدال‌ها و نشان‌ها

رئیس جمهوری روسیه پوتین در جشن‌های یادبود 75مین سالگرد پیاده کردن نیروشان در سواحل نورماندی شرکت نکر

​​پوشش میتران

رئیس جمهوری فرانسه مکرون همایشی درباره رئیس جمهوری اسبق پمپیدو را افتتاح کرد.

​​عشق سیاه و سفید

«ابیض و اسود/سیاه و سفید» عنوان کتابی است که انتشارات «سما» از اشرف بیدس، نویسنده فلسطینی مقیم مصر م

​دختران زُها حدید

زُها حدید سه سال پیش و به طور ناگهانی از میان ما رفت.

خوابیدن در تخت‌خواب پیکاسو

جهانگردها در مقابل خانه شماره ۷ در کوچه‌ای که کف‌اش با سنگ‌فرش شده می‌ایستند، کوچه‌ای منتهی به رودخا

Pages

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای