حمد ماجد

حمد ماجد

Writer Articles

​پراکنده‌ساختن نفوذ خمینی‌گری

در ادامه دو مقاله سابق که دربارهٔ خمینی‌گراها و چگونگی شکست‌دادن آنان نوشتم، باید بگویم که موتور تبل

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای