غاليه قبانی

غاليه قبانی

Writer Articles

سن فرضی فعالیت رسانه‌ای یک زن چند سال است؟

همکارسرشناسی که در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای خبری کار می‌کند چند روز پیش توئیتی در توئیتر منتشر کرد

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای