داود الفرحان

داود الفرحان

نویسنده عراقی

Writer Articles

پرنده غمگین اوکراینی در آسمان تهران

ایران چطور خودش را قانع کرد که خانواده‌های قربانیان فاجعه هواپیمای اوکراینی که « به اشتباه» سرنگون ش

ایران: در انتظار «آنچه می‌آید»

ایران طی دو ماه گذشته تلاش کرد با تحریک‌های روزانه یقیه ایالات متحده را بچسبد، خواه با اظهارات آتشین

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای