سوسن الابطح

سوسن الابطح

 روزنامه نگار ونویسنده،استاد زبان وادبیات عرب در دانشگاه بیروت

 

Writer Articles

افتادن نقاب‌ها

آنچه در اروپا و امریکا اتفاق می‌افتد جهان را تکان می‌دهد... ملت‌ها به دیدن جنگ‌ها و شیوع وباها و مح

​پس از آرمسترانگ«جنگ فضایی»

علیرغم اینکه رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ به مناسبت گذشت 50 سال از فرود بشر بر سطح کره ماه تأکید

دموگرافی سخن می‌گویند

گزارش‌های دموگرافیک حاکی از آن است که یکی از مشکلات بنیادینی که قاره پیر درگیر آنها است این است که ج

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای