د. شمسان بن عبدالله المناعی

د. شمسان بن عبدالله المناعی

Writer Articles

​جهان باید در مقابل طمع‌ورزی‌های ایران بایستد

انتخاب پادشاهی بحرین برای برگزاری نشست نظامی که مأموریتش رویارویی با خطر ایران و حفاظت از ناوبری دری

​آیا نظام ایران در محاسباتش تجدید نظرمی‌کند؟

بحران نظام ایرانی با کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه از زمان پیروزی انقلاب ایران در سال 1979

پیام کشورهای جهان به ایران

تعداد زیادی از کشورهای جهان هم‌صدا شدند تا پیامی به نظام ملاها در ایران به دلیل حمایتش از تروریسم در

عراق ضامن امنیت جهان عرب

موقعیت ژئوپلتیکی عراق اهمیتی استراتژیک به خود آن کشور و کشورهای مجاورش بخشیده است.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای