رضوان السید

رضوان السید

اندیشمند، نویسنده، دانشگاهی و سیاست‌مدار لبنانی و استاد تحقیقات اسلامی در دانشگاه لبنان

Writer Articles

روش ایرانی برای حمله به جهان عرب

در حالی که اطلاعات به دست آمده دستگاه‌های امنیتی امریکایی خبر می‌داد ایران قصد حمله به منافع ایالات

رئیس سنیوره و تجدید کشاکش بر سر لبنان

بررسی رئیس فؤاد السنیوره که در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در 1-3-2019 عنوان شد، به مثابه خیزشی جدید و اعلام

​پسا«داعش»: درباره حکومت و دین و ارتباط با جهان

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به سفر و دیدارهایی از پاکستان، هند و چین رفت.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای