رضوان السید

رضوان السید

اندیشمند، نویسنده، دانشگاهی و سیاست‌مدار لبنانی و استاد تحقیقات اسلامی در دانشگاه لبنان

Writer Articles

رئیس سنیوره و تجدید کشاکش بر سر لبنان

بررسی رئیس فؤاد السنیوره که در کنفرانس مطبوعاتی‌اش در 1-3-2019 عنوان شد، به مثابه خیزشی جدید و اعلام

​پسا«داعش»: درباره حکومت و دین و ارتباط با جهان

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به سفر و دیدارهایی از پاکستان، هند و چین رفت.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای