مروان المعشر

مروان المعشر

 وزیر خارجه اسبق اردن

Writer Articles

فلسطینیان عرب داخل چه کسانی هستند؟

پس از چهار سال نشستن برکرسی دولت اسرائیل و ویرانی‌هایی که سیاست‌های نژادپرستانه‌اش به وجود آورد، امر

​بحران لبنان و تجربه اردن

امروز لبنان شاهد اعتراضات گسترده مردمی است که پس از چندین دهه تلاش‌های سیاسی فرقه‌ گرایانه و سیاست‌ه

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای