خالد قشطینی

خالد قشطینی

Writer Articles

طنز از طنزنویس جدا نمی‌شود

ریچارد شریدان یکی از زبردست‌ترین طنز نویسان صحنه تئاتر انگلیسی بود.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای