حسام عیتانى

حسام عیتانى

Writer Articles

​لبنان؛ پایان مضحک برای نظام اعیان

مانند مراسم عروسی که شتابزده و برای جلوگیری از آبروریزی برگزار شود، حکومت لبنانی جلسه رأی اعتماد به

طرح ترامپ؛ تحمیل وضع موجود بر فلسطینی‌ها

طرح صلح ترامپ یا «معامله قرن» چیزهایی بسیار در یک بسته است؛ مانوری در سیاست داخلی امریکا و اسرائیل

​محاصره رسانه‌ای انقلاب لبنان

دو هفته پس از شعله‌ور شدن آتش انقلاب در لبنان، ایستگاه‌های تلویزیونی مهم رابطه‌شان را با رویداد تغیی

انقلاب لبنان؛ دام‌ها و فرصت‌ها

انقلاب لبنانی‌ها از بسیاری دام‌ها که آزمون‌های سخت پهن کرده بودند، جست که این خود خبر از جدیت انقلاب

​​«تنگنای» لبنان

به سختی می‌توان در لبنان بخش اقتصادی یا اجتماعی، آموزشی یا بهداشتی، فرهنگی یا رفاهی یافت که از بحران

​منازعه مشروعیت‌های نابرابر

دو نهضت کنونی سودان و الجزائر، حال چه بازگشتی به انقلاب‌های عربی اخیر باشند، چه مرحله جدیدی که با حو

شوک لبنانی‌های سنی از ازدواج مدنی

گفته‌های وزیر کشور لبنان، ریا الحسن، از آمادگی لازم برای آغاز مذاکرات جدی برای بنای چارچوبی برای ازد

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای