فاضل السلطانى

فاضل السلطانى

Writer Articles

​پوتین اندیشمند

رئیس جمهوری روسیه ولادمیر پوتین، فارغ التحصیل دستگاه اطلاعاتی شوری سابق«کا گ ب» در آخرین گفت‌وگویش ب

در ستایش بریتانیایی که بود

روشنگر بزرگ ولتر در روزگاری بسیار دور اینجا بود. از نظام تمامیت خواه لوئی پانزدهم به آنجا گریخت.

​سرزمین هرزی که «برادر بزرگ‌تر» فرامانروای آن است

خواننده غربی دراین روزهای تاریک به سمت دو اثر کشیده می‌شود که اثری عمیق بر ناخودآگاهش گذاشته‌اند در

چرا می‌نویسیم، سئوالی بی معناست

ارنست همینگوی ما را نصیحت می‌کرد اگر می‌توانیم ننویسیم، ننویسیم.

​صدای شهدای الجزایر امروز بازمی‌گردد

حالا الطاهر الغمری را به یاد می‌آورم، شخصیت تاریخی که به وسیله قهرمان رمان «التفکک/از هم گسستن» اثر

در ستایش روشنفکران عراقی

در میان ویرانی گسترده عراق، که از زمان هولاکو تا واپسین حاکمان بغداد ادامه دارد، در این مرز و بوم خس

​جیغ

در این روزها نقاشی معروف، به نام «جیغ»، در میان روزنامه‌های بریتانیایی بسیار یادآوری می‌شود.

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای