اياد ابو شقرا

اياد ابو شقرا

روزنامه نگار وتحلیلگر امور سیاسی ومورخ
 

Writer Articles

کدامین حکومت، کدامین آینده، و کدامین جهان؟

مردم خاورمیانه این روزها به دو کنفرانس که تبعات مختلفی بر ملل این منطقه دارد چشم دوختند: یکی کنفرانس

لبنان: «حکومت بی‌حکومت‌گری»... همانگونه که غلبه‌یافتگان در نظر داشتند

بی‌آنکه بخواهم برخودم، یا لبنان به‌مثابه دولت، یا سعد الحریری به‌عنوان نخست‌وزیر، سخت بگیرم یک جمله

«جنگ سرد» جدید... اما بدون ایدئولوژی

از سوریه تا ونزوئلا، نمایش عضلات و چنگ اندازی بر سر و صورت و ارعاب و زورگیری و زورگیری مقابل، میان د

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای