اميل امين

اميل امين

نویسنده مصری

Writer Articles

خاورمیانه و راه به‌سوی «ورشو»

در راه به‌سوی نشست ورشوی لهستان که در آن هشتاد کشور حضور دارند، این سؤال پیش می‌آید که آیا این کنفرا

​گمراهی ترکیه

برخی احیان حاکم درمی‌یابد که رویاهای او غیرقابل تحقق است و زمان نمی‌تواند به عقب بازگردد و هر چه تلا

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای