​دانیل کازینسکی

​دانیل کازینسکی

نماینده محافظه کارپارلمان بریتانیا از منطقه شروزبری و آچام

Writer Articles

بریتانیا در بحران ایرانی باید از امریکا حمایت کند نه از اروپا

ریشه‌های بحرانی که منطقه خلیج با توقیف کشتی بریتانیایی توسط ایران شاهدش بود، دررفتار انتقامجویانه در

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای