ادبيات وانديشه

«بانوان ماه»... رمانی که مکان عمانی را به پرسش می‌گیرد

«بانوان ماه»... رمانی که مکان عمانی را به پرسش می‌گیرد

از دیدگاه کلود لوی اشتراوس، فرد قبیله نمی‌تواند درباره قبیله سخن بگوید به این دلیل که نمی‌تواند در آنچه می‌گوید بی طرف باشد. آنجا پیوند عاطفی او را به دوسمت نامتعادل در دو جهت می‌کشد: شناختی و وجدانی. این همان چیزی است که جوخه الحارثی در رمانش(سیدات القمر/بانوان ماه) در مقابلش ایستاد.

« پلی به سوی ماه» منتشر شد

« پلی به سوی ماه» منتشر شد

رمان «جسر نحو القمر/پلی به سوی ماه» نوشته نویسنده و کارگردان محی الدین قندور توسط انتشارات الموسسه العربیه للدراسات و النشر در بیروت منتشر شد. قندور در باره اثر جدیدش که در 584 صفحه‌ و قطع متوسط چاپ شده می‌نویسد:«می‌گویند زندگی کوتاه است، اما این طور نیست.

پرخواننده‌ترین در ادبيات وانديشه