ادبيات وانديشه

نویسندگان مصری: «هزار و یک شب» هنوز منبع بزرگ روایی است

نویسندگان مصری: «هزار و یک شب» هنوز منبع بزرگ روایی است

پس از قرن‌ها هنوز کتاب «هزار و یک شب» منبعی بی پایان برای روایت کردن در همه اشکال واقعی یا افسانه‌ای است و هنوز نویسندگان شرقی و غربی از این منبع می‌نوشند.  براساس آنچه در تاریخ آمده، «شب‌ها» وقتی برای اولین بار توسط آنتوان گالان به زبان فرانسه ترجمه شد(۱۷۱۷–۱۷۰۴) کنجکاوی مستشرقان را برانگیخت

پرخواننده‌ترین در ادبيات وانديشه