معرفى کتاب

شاعر بازتاب «خود» و نسبت آن با جهان

شاعر بازتاب «خود» و نسبت آن با جهان

انتشارات «المتوسط» در ایتالیا دیوان جدیدی از شاعر عربی عبده وازن، به‌نام «هیچ چهره‌ای در آینه نیست» منتشر کرد.

«سرمایه» مارکس از مهمترین کتاب‌های کودکان در چین

«سرمایه» مارکس از مهمترین کتاب‌های کودکان در چین

برخی از رسانه‌های رسمی چین روز شنبه اعلام کرد که یکی از نهادهای پژوهشی این کشور کتاب مصور داس کاپیتال (Das Kapital  -سرمایه) مارکس را در ضمن مهم‌ترین کتاب‌های مورد مطالعه کودکان در سال 2018 به‌شمار آورد.  کارل مارکس این کتاب را در سال 1867 منتشر کرد و طی آن به انتقاد از نظام کاپیتالیسم غر

«فروپاشی عربی» غازی العریضی

انتشارات «الدار العربیة للعلوم ناشرون» کتابی از غازی العریضی تحت عنوان «فروپاشی عربی» به چاپ رساند که او آن را به شهدای آزادی در جهان عربی هدیه کرد. نویسنده در خصوص عنوان کتاب می‌گوید «ابتدا نام این کتاب «آمریکا نمی‌تواند حاکم جهان باشد» بود؛ و با همین عنوان جلد کتاب طراحی شد و برای چاپ آمده شد.

پرخواننده‌ترین در معرفى کتاب