محيط زيست

پیش‌بینی‌های استراتژیک برای سال 2019

پیش‌بینی‌های استراتژیک برای سال 2019

مخاطرات امنیتی که از تغییرات اقلیمی آب می‌خورند، سال 2019 در منطقه خاورمیانه سرباز می‌کنند. در اروپا دشمنی جای وحدت می‌نشیند. همچنین ایالات متحده در جنگش علیه تروریسم به مشکل برمی‌خورد.

پرخواننده‌ترین در محيط زيست