دیدگاه

سانسورچی فرانسوی کفنش را می‌شکافد

مأموران پلیس فرانسه چند روز پیش وارد دفتر انتشارات «گالیمار» در پاریس شدند تا آنجا را بازرسی کنند. پیش می‌آید گاهی مأموران در دفاتر شرکت‌ها و سیاست‌مداران و بانک‌ها که تحت پیگرد قضایی هستند می‌ریزند، اما «گالیمار» یکی از پیشروترین انتشارات فرانسه است.

​لبنان؛ پایان مضحک برای نظام اعیان

مانند مراسم عروسی که شتابزده و برای جلوگیری از آبروریزی برگزار شود، حکومت لبنانی جلسه رأی اعتماد به دولت حسان دیاب را در میان تمهیدات شدید امنیتی و حضور گسترده نیروهای ارتش و پلیس برای انتقال نمایندگان به مجلس و پیش‌گیری از برخورد آنها با معترضان برگزار کرد. حکومت در نهایت و پس از زد و خوردهایی که

بزک کردن صورت پلنگ مرده

چقدر تأمل برانگیزاست تغییر موضع افرادی که تمام قد و پرهیجان از نظام ایرانی دفاع می‌کردند.