ایران در فهرست سیاه یک سازمان مبارزه با تامین مالی تروریسم

ایران در فهرست سیاه یک سازمان مبارزه با تامین مالی تروریسم

شنبه, 22 فوریه, 2020 - 00:45
لندن: الشرق الاوسط

ایران روز جمعه (۲۱ فوریه) در فهست سیاه یک سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی قرار گرفت.
 دلیل این اقدام عدم رعایت قوانین بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی ایران عنوان شده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی در بیش از سه سال گذشته خواستار وضع قوانین برای مبارزه با تامین مالی تروریسم از سوی حکومت ایران شده است.
اما با این حال این نهاد مبارزه با پولشویی افزود «کشورها باید از امکان اجرای اقدامات مبارزه با تامین مالی تروریسم به طور مستقل و به دور از فراخوان کارگروه ویژه اقدام مالی برخوردار باشند».
در این میان کارگروه ویژه اقدام مالی به پاکستان تا ماه ژوئن برای بهبود اقدامات این کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ضرب الاجل داده است.
این سازمان گفت «دولت پاکستان باید اقدامات همسو با برنامه مورد توافق بین المللی انجام دهد وگرنه با اقدامات تنبیهی روبرو می شود».
کارگروه ویژه اقدام مالی به دنبال پایان نشست در پاریس افزود «به عنوان مثال اعضای این گروه می توانند توصیه هایی درباره کاهش شدید مناسبات تجاری بین سازمان های بین المللی اعضا و کارگزاران پاکستانی مطرح کنند».


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای